Archive for the 'Отменени редакции на НК' Category

Наказателен кодекс от 1951 г. ( Особена част – Престъпления по транспорта / Военни престъпления )

• септември 8, 2009 • Вашият коментар

Наказателен кодекс от 1951 г. ( Особена част – Престъпления по служба / Престъпления против обществения ред / Общественоопасни престъпления )

• септември 8, 2009 • Вашият коментар

Наказателен кодекс от 1951 г. ( Особена част – Престъпления против реда на управлението / Престъпления против паричната и кредитната система / Подправка на документи )

• септември 8, 2009 • Вашият коментар

Наказателен кодекс от 1951 г. ( Особена част – Престъпления против личността / Престъпления против личната собственост )

• септември 8, 2009 • 2 коментара

Наказателен кодекс от 1951 г. ( Особена част – Престъпления против избирателното право / Престъпления против обществената собственост / Престъпления против народното стопанство )

• септември 8, 2009 • Вашият коментар

Наказателен кодекс от 1951 г. ( Особена част – Престъпления против народната република )

• септември 8, 2009 • Вашият коментар

Наказателен кодекс от 1951 г. ( Особена част – чл. 333 и сл. )

• септември 7, 2009 • Вашият коментар

Наказателен кодекс от 1951 г. ( Обща част )

• септември 7, 2009 • Вашият коментар