Решение № 18 от 17.04.1984 г.

ПРИГОТОВЛЕНИЕТО ОТ ОБЕКТИВНА СТРАНА СЕ ИЗРАЗЯВА В СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УМИШЛЕНО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ.

ПРИГОТОВЛЕНИЕТО ЗА ИЗЛИЗАНЕ ОТ СТРАНАТА БЕЗ РАЗРЕШЕНИЕ Е НАЛИЦЕ, КОГАТО ДЕЕЦЪТ Е ЗАПОЧНАЛ ДА ПРЕОДОЛЯВА НАДЛЕЖНИЯ КОНТРОЛ ИЛИ УСТАНОВЕНИТЕ ОТ ВЛАСТТА ЗА НЕЙНАТА ПО-ЕФИКАСНА ЗАЩИТА МЕРКИ И ПРЕПЯТСТВИЯ.

НК Чл. 17, чл. 279, ал. 4

Защитата на подсъдимия поддържа, че присъдата е необоснована и постановена в нарушение на закона, като същият е осъден за деяние по чл. 279, ал. 4 НК.

Върховният съд намира оплакването на подсъдимия за необоснованост и незаконосъобразност на присъдата относно деянието по чл. 279, ал. 4 НК за основателно.

Приготовлението е стадий на умишлената престъпна дейност. В чл. 17, ал. 1 НК е дадено определение на приготовлението, а именно: „приготовлението е приготвяне на средства, намирането на съучастници и изобщо създаване на условия за извършване на намисленото престъпление, преди да е почнало неговото изпълнение“. Окръжният съд в конкретния случай на л. 2 в мотивите е приел за доказано от фактическа страна, че подсъдимият е започнал приготовление за излизане от страната без разрешение чрез използуването на балон или делтапланер. Затова предприел някои приготовления за изработване на балон, като бягството през границата да осъществи с него. Като доказателство, че е налице приготовление, съдът е посочил, че той е събрал няколко парчета цинк от района на пристанището, правил е някакви изчисления, ходил е да гледа състезания с делтапланер и разговарял с Н. да му помогне да си построи и той делтапланер, интересувал се какъв материал е необходим, взел е едно парче цинк, питал е откъде се вземат алуминиеви тръби.

При тези фактически обстоятелства, посочени от съда, не може да се направи извод, че от обективна страна направеното от подсъдимия е създало условия за извършване на престъпление преминаване през границата на страната без разрешение. Това е така, защото приготовлението като деяние трябва да създаде условия за извършване на проектираното от подсъдимия престъпление. Затова в конкретния случай не може да бъде налице приготовление за излизане през границите на страната без разрешение, когато нямаме обективирани действия от страна на дееца да осъществи своето решение да извърши престъплението.

В конкретния случай подсъдимият е изразил намерение да премине границата по този начин, но извършеното от него не е никаква обективна предпоставка за преминаване на границата по този начин. Да питаш как се прави делтапланер, да вземеш няколко парчета цинк, да питаш къде има алуминиеви тръби или плат това съвсем не са създадени условия, които да са една обективна предпоставка да може подсъдимият да реализира взетото решение.

Приготовлението може да се изрази в деяния, различни по съдържание и характер. Законодателят ги е разделил най-общо на две, а именно: подготвяне на средствата и намиране на съучастници. Тези средства трябва да са едно условие, обективно годно да реализира избрания способ за извършване на деянието.

За някои престъпления необходимо условие е да намериш съучастници, особено когато за това трябват специални знания (примерно намиране на пиротехници, графици, когато се касае за поправка на пари и други ценни знаци, радист за предаване на секретни сведения и т. н.).

С новия НК е осъществено известно стесняване на хипотезата „участие на съучастници в приготовлението“, защото по стария НК достатъчно беше „търсенето“ на съучастници като условие за приготовление към престъпление, а по новия НК то се свежда до „намиране“ на съучастници и тогава може да се приеме, че се създава условие за извършване на престъплението.

Ето защо Върховният съд намира в конкретния случай, че липсват посочените обективни признаци, които да създават условие за извършване на престъплението преминаване на границата на страната без разрешение, и от субективна страна липсва изразен пряк умисъл да е взето решение за извършване на престъпление по чл. 279 НК.

Advertisements

~ от penallaw на септември 9, 2009.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: