Решение № 1355 от 03.12.1971 г.

ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА НАКАЗАНИЕТО Е ЕДИНЕН ЛОГИЧЕСКИ ПРОЦЕС, ПРИ КОЙТО СЕ ПРАВИ ЦЯЛОСТНА ОЦЕНКА НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА, ПРИ КОИТО Е ИЗВЪРШЕНО ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО, И СЛЕД ТЯХНОТО КВАЛИФИЦИРАНЕ КАТО СМЕКЧАВАЩИ, ОТЕГЧАВАЩИ ИЛИ КРАЙНО СМЕКЧАВАЩИ С ОГЛЕД ЧЛ. 54 И 55 НК СЕ ОПРЕДЕЛЯТ КАКТО ВИДЪТ, ТАКА И РАЗМЕРЪТ НА НАКАЗАНИЕТО.

Чл. 57, ал. 1 НК във връзка с чл. 54 и чл. 55 НК

При определяне наказанието на подсъдимия са взети пред вид всички обстоятелства, при които е извършено деянието, и данните за личността на дееца и с оглед констатацията, че обществената опасност на деянието „не е голяма“ и самият подсъдим „не е общественоопасна личност“, е прието, че следва да му се наложи наказание по втората алтернатива на чл. 134, ал. 1, т. 2 НК – поправителен труд. При определяне размера на това наказание обаче окръжният съд приема, че са налице отегчаващи вината обстоятелства и затова се спира на десет месеца поправителен труд при 15 % удръжка. Основание да приеме наличие на отегчаващи вината обстоятелства според първоинстанционния съд е причинената „сравнително тежка средна телесна повреда“. Получава се така, че при обсъждане въпроса за вида на наказанието окръжният съд е преценил цялостно обстоятелствата, при които е извършено престъплението, и фактически е стигнал до извода, че доминират смекчаващите, и затова именно избира по-леката санкция, а при определяне размера й взема един-единствен факт – характера на телесната повреда, и без да го съпоставя с останалите обстоятелства, приема, че са налице отегчаващи вината обстоятелства.

Очевидно това логическо построение на окръжния съд е резултат на неправилното разбиране по въпроса за определяне наказанието при алтернативните санкции, според което в тези случаи се извършват две оценки на обстоятелствата – веднъж за определяне вида на наказанието и втори път при определяне размера му. Това именно довежда и до посочената противоречивост на присъдата. Определянето на наказанието е единен логически процес, при който се прави цялостна оценка на обстоятелствата, при които е извършено престъплението, и след тяхното квалифициране като смекчаващи, отегчаващи или крайно смекчаващи с оглед чл. 54 и 55 НК се определят както видът, така и размерът на наказанието. В този смисъл е разпоредбата на чл. 57, ал. 1 НК.

По настоящото дело съдът е разкрил обстоятелствата, дал им е съответствуваща правна стойност и правилно е определил вида и размера на наказанието, а неправилното разбиране на въпроса не е довело до неправилно приложение на закона при определяне на наказанието, а само до непрецизност на мотивировката.

Advertisements

~ от penallaw на септември 9, 2009.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: