Решение № 8 от 17.03.1969 г.

ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НАКАЗАНИЕТО НА НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ПОДСЪДИМИ СЪДЪТ ПЪРВО ЗАМЕНЯ ПО РЕДА НА ЧЛ. 63 НК САНКЦИИТЕ, ПРЕДВИДЕНИ ЗА ОТДЕЛНИТЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ В ОСОБЕНАТА ЧАСТ НА НК. ЕДВА СЛЕД ТОВА В ТАКА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ РАМКИ ИНДИВИДУАЛИЗИРА НАКАЗАНИЕТО, КАТО ПРЕЦЕНЯВА СМЕКЧАВАЩИТЕ И ОТЕГЧАВАЩИТЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА – ЧЛ. 54 И 55 НК. ЗАМЕНЯТ СЕ ПО СИЛАТА НА ЗАКОНА ПРЕДВИДЕНИТЕ В ОСОБЕНАТА ЧАСТ НА НК НАКАЗАНИЯ ЗА ОТДЕЛЕН ВИД ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, А НЕ ОПРЕДЕЛЕНОТО ОТ СЪДА НАКАЗАНИЕ ЗА КОНКРЕТНО ИЗВЪРШЕНОТО ПРЕСТЪПНО ДЕЯНИЕ.

Чл. 54, 55 и 63 НК

Фактическите констатации на градския съд, че подсъдимият се опитал умишлено да лиши от живот пострадалата Г., са подкрепени от неговите признания и от показанията на разпитаните свидетели. Те обосновават правния извод, че е осъществен както от обективна, така и от субективна страна престъпният състав на чл. 115 във връзка с чл. 18, ал. 1 НК.

При определяне наказанието на подсъдимия съдът е изхождал от санкцията, предвидена в чл. 115 НК, оценил е обстоятелствата, при които е извършено престъплението, като многобройни и изключителни по смисъла на чл. 55 НК, слязъл е под минимума на предвиденото в закона наказание и определил размера на наказанието на пет години лишаване от свобода. Това наказание е заменено по реда на чл. 63, т. 2 НК на една година лишаване от свобода и е приложено условното осъждане чл. 66 НК, за срок от три години от влизане на присъдата в сила.

Възприетият метод за определяне на наказанието на непълнолетните, когато престъплението е извършено при многобройни или изключителни обстоятелства, противоречиви на закона при определяне на наказанията съдът първо изхожда от разпоредбите на особената част от НК, където са предвидени санкциите за отделните видове престъпления. Едва след това в рамките на определените санкции индивидуализира наказанията, като преценява смекчаващите и отегчаващите обстоятелства – чл. 54 и 55 НК. Когато престъплението е извършено от непълнолетни, тези рамки не са санкциите, посочени в специалната част от НК, а заменените по силата на закона. И това е така, защото за непълнолетните няма други санкции освен санкциите на особената част, редуцирани по реда на чл. 63 НК. В тези рамки съдът ще индивидуализира наказанията, а не първо да определи наказание за пълнолетните извършители и след това да го намалява. Както изрично сочи чл. 63, ал. 1 НК, заменяват се по силата на закона предвидените в особената част на НК наказания за този вид престъпления, а не определеното от съда наказание за конкретно извършеното престъпно деяние. Следователно индивидуализацията на наказанието винаги предполага определените в закона рамки, които за непълнолетните са само заменените такива. Като е приел противното, градският съд е нарушил закона – чл. 63, т. 2 НК, затова присъдата следва да се отмени на основание чл. 232, б. „а“ НПК.

Advertisements

~ от penallaw на септември 7, 2009.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: