Решение № 466 от 08.10.1979 г.

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 61, АЛ. 1 НК МОГАТ ДА БЪДАТ ОСВОБОДЕНИ ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ И ДА СЕ НАЛОЖАТ МЕРКИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ И НА НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ, КОГАТО СА ИЗВЪРШИЛИ ТЕЖКИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ. 93, Т. 7 НК, АКО ТЕ НЕ ПРЕДСТАВЛЯВАТ ГОЛЯМА ОБЩЕСТВЕНА ОПАСНОСТ.

ДАЛИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА СА С ГОЛЯМА ОБЩЕСТВЕНА ОПАСНОСТ, СЕ ОПРЕДЕЛЯ ОТ ТОВА, КОЛКО ДЕЯНИЯ СА ИЗВЪРШЕНИ И НЕ Е ЛИ НАЛИЦЕ ПРОДЪЛЖАВАНО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ, ОТ НАЧИНА, ПО КОЙТО СА ОСЪЩЕСТВЕНИ ДЕЯНИЯТА, КАКЪВ Е ПРЕДМЕТЪТ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО И КАКВА Е ПАРИЧНАТА МУ РАВНОСТОЙНОСТ, КАКВО ОТРАЖЕНИЕ Е ДАЛО ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО СРЕД КОЛЕКТИВА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА И ДР.

Чл. 61, ал. 1 НК

Чл. 93, т. 7 НК

Чл. 29 ЗБППМН (отм.)

П. окръжен съд с решението си от 24.IV.1979 г. по в. н. о. х. дело № 86/79 г. е отменил присъдата на П. районен съд и на основание чл. 61, ал. 1 НК е прекратил производството по делото и го изпратил на местната комисия по ЗБППМН за налагане на възпитателни мерки.

В мотивите на решението е посочено, че „откраднатите вещи и части са били необходими на подсъдимите и са използувани във връзка с увлеченията и интересите им в областта на научнотехническото творчество и музиката“. Характеристичните данни за всички подсъдими били добри – отлични ученици активно участвуващи в комсомолския живот на училището, не били известни с противообществени прояви и др.

Изводите на окръжния съд противоречат с чл. 61, ал. 1 НК. Както личи от този текст, за да се освободи от отговорност за извършено престъпление непълнолетният, е необходимо да са налице кумулативно две предпоставки: а) да е извършено престъпление, което не представлява голяма обществена опасност, и б) то да е осъществено поради увлечение или лекомислие на непълнолетния.

Като се сравнят чл. 29 ЗБППМН (отм.) и чл. 61, ал. 1 НК, се разбира, че думите „тежко престъпление“ са заменени с „престъпление, непредставляващо голяма обществена опасност“, за да се даде възможност за освобождаване от наказателна отговорност и за налагане мерки за обществено въздействие на непълнолетните и когато те са извършили тежки престъпления по смисъла на чл. 93, т. 7 НК, ако те не представляват голяма обществена опасност. Следователно от съществено значение при приложението на чл. 61, ал. 1 НК е да се установи дали извършеното от непълнолетния престъпление не представлява голяма обществена опасност. Тази опасност ще се определи от това, колко деяния са извършени и не е ли налице продължавано престъпление, от начина, по който са осъществени деянията, какъв е предметът на престъплението и каква е паричната му равностойност, какво отражение е дало престъплението сред колектива и обществеността и др.

Точно това окръжният съд не е направил по конкретното дело, а се е задоволил само с общата констатация, че деянието по размер и начин на извършване няма висока обществена опасност. Доказателствата обаче опровергават този извод на съда. Престъпленията не са извършени единично, а групово, и то след предварителни уговорки и начертаване план за действие. С изключение на деянието на подсъдимия А. Н. останалите престъпления са осъществени при условията на чл. 26, ал. 1 НК с няколко деяния, което показва престъпна упоритост от страна на подсъдимите. В тази насока трябва да се отбележи, че неправилно прокуратурата и съдът не са обединили в едно продължавано престъпление всички деяния на подсъдимите, отнасящи се до кражбите на обществено имущество. Обстоятелството, че подсъдимите са действували в различни комбинации и в различно съучастие, не прекъсва единството на продължаваното престъпление – т. р. 3/71 г. на ОСНК. На трето място, повече от деянията са извършени чрез разбиване на прегради, здраво направени за защита на общественото и личното имущество. Паричната равностойност на предмета на престъплението е значителна: за Ив. А. 1929 лв., за Е, Г. 2139,50 лв., за В. М. 990 лв., за А. Н. 1539 лв. и за Ст. М. 701 лв., Отнемани са вещи, които не винаги са били необходими на подсъдимите в такова голямо количество. Така например подсъдимият Ст. М. без нужда с отнел 32 броя касети и 58 магнитофонни ролки, а това завишава степента на обществената опасност на деянията. Подсъдимият В. М. също участвува в две организирани кражби, включително и на осем планки за електрически калкулатор „Елка“. Поради кражбата на тези планки фактически калкулаторът е изваден от употреба. Подсъдимият А. Н. с участвувал само в една кражба, но и това му деяние е с голяма обществена опасност, защото предмет на кражбата са много на брой вещи и на значителна стойност. Накрая многобройността на деянията и начинът на осъществяването им са дали немалко отражение сред обществеността. По тези съображения следва да се приеме за обоснован изводът на районния съд, че деянията, които са извършили подсъдимите, са с голяма обществена опасност и затова не е налице първата предпоставка, посочена в чл. 61, ал. 1 НК, за прекратяване на наказателното производство и за изпращане на делото за налагане на мерки за обществено въздействие независимо от добрите характеристични данни за подсъдимите, подробно отразени в мотивите на съдебните актове, и наличието на увлечение по музиката от тяхна страна. Вече се посочи, че двете предпоставки престъплението да не е с голяма обществена опасност и наличието на увлечение и лекомислие, трябва да са налице кумулативно. За случая първата предпоставка не е налице.

Р. съд много внимателно е изследвал характеристичните данни за подсъдимите и мотивите да извършване на деянията. Изводите му, че подсъдимите са отлични ученици, които участвуват в обществения живот, са отчетени от съда, като въпреки че са извършени престъпления със значителна обществена опасност, е приложено условно осъждане. Това осъждане с необходимо за поправянето на подсъдимите и за изпълнение останалите цели на закона.

Advertisements

~ от penallaw на септември 7, 2009.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: