Решение № 237 от 04.05.1971 г.

ЗА ТОВА, ДАЛИ ДЕЯНИЕТО, КОЕТО, МАКАР И ДА ОСЪЩЕСТВЯВА ФОРМАЛНО ПРИЗНАЦИТЕ НА ПРЕДВИДЕНОТО В ЗАКОНА ПРЕСТЪПЛЕНИЕ, НЕ Е ПРЕСТЪПНО, СЛЕДВА ДА СЕ ИЗХОЖДА ОТ НЕГОВАТА МАЛОЗНАЧИТЕЛНОСТ. ТЯ Е В ЗАВИСИМОСТ ОТ ОБЩЕСТВЕНАТА МУ ОПАСНОСТ, КОЯТО МОЖЕ ДА НЕ Е НАЛИЦЕ ИЛИ ДА Е ЯВНО НЕЗНАЧИТЕЛНА. ЧЛ. 9, АЛ. 2 НК Е ПРИЛОЖИМ И ЗА ДОКУМЕНТНИТЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ.

Чл. 9, ал. 2 НК и чл. 311 НК

Чл. 9, ал. 2 НК е приложим и за документните престъпления, когато конкретното деяние е очевидно маловажно и вредните последици от него са явно незначителни. Посочената разпоредба обявява за непрестъпно деянието, което, макар формално да осъществява признаците на предвиденото в закона престъпление, поради своята малозначителност не е общественоопасно или неговата обществена опасност е явно незначителна. Софийският градски съд правилно е приел, че извършеното от подсъдимата осъществява от обективна и субективна страна признаците на престъпния състав, предвидени в чл. 311 НК. Приетото обаче, че деянието е малозначително и обществената му опасност е явно незначителна, не съответствува на конкретно извършеното, така както е посочено. За това, дали деянието, което, макар и да осъществява формално признаците на предвидено в закона престъпление, не е престъпно, следва да се изхожда от неговата малозначителност. Тя е в зависимост от обществената му опасност, която може да не е налице или да е явно незначителна. Следователно степента на обществената опасност на деянието и обществената опасност на дееца за всеки конкретен случай определя неговата малозначителност. В конкретния случай извършеното от подсъдимата не може да се приеме за малозначително, тъй като е общественоопасно и неговата обществена опасност не е явно незначителна. Тя е съставила няколко документа с невярно съдържание при условията на продължавано престъпление. В тези документи е отразила неверни обстоятелства, които могат да доведат до сериозни общественоопасни последици. С тези документи могат да се удостоверят факти и обстоятелства, както е предположено от съда по същество за наряд 546 от май 1968 г. с оглед размера на полагащото се на Б. обезщетение поради майчинство, за установяване положен трудов стаж от С. Д. на обект с. Б., без да е работил, за доказване, че е бил по това време командирован на обекта, и други. Това определя обществената опасност на извършеното деяние, която очевидно е налице и не е явно незначителна. Общественоопасно е всяко деяние, което уврежда или застрашава обществения или държавния строй на народната република, личността, политическите, трудовите, имуществените и други права на гражданите, социалистическата стопанска система, социалистическата собственост или други интереси, защитени от установения социалистически правов ред. Като е приел противното, градският съд е постановил необоснована и противоречаща на чл. 9, ал. 2 НК присъда, която следва да бъде отменена, а делото върнато на същия за ново разглеждане от друг състав.

Advertisements

~ от penallaw на септември 7, 2009.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: