Решение № 108 от 22.03.1989 г.

НЕВМЕНЯЕМОСТТА, СЪГЛАСНО ЧЛ. 33, АЛ. 1 НК, Е ОСОБЕНО КАЧЕСТВО НА ДЕЕЦА, КОЕТО ИЗКЛЮЧВА ИЗЦЯЛО НЕГОВАТА НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ, А НЕ САМО ВИНАТА МУ. НЕВМЕНЯЕМОСТТА Е ПРЕЧКА ЗА ВЪЗБУЖДАНЕТО НА НАКАЗАТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО ИЛИ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕТО НА НЕГОВАТА ВИСЯЩНОСТ. ЦЕЛИТЕ НА НАКАЗАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС И НА НАКАЗАНИЕТО НЕ МОГАТ ДА СЕ РЕАЛИЗИРАТ СПРЯМО НАКАЗАТЕЛНО НЕОТГОВОРНИТЕ ЛИЦА, ПОРАДИ КОЕТО СПРЯМО ТАКИВА ЛИЦА НЕ СЛЕДВА ДА СЕ ПОСТАНОВЯВА ПРИСЪДА.

Чл. 33, ал. 1 НК

Чл. 21, ал. 1, т. 5 НК

Чл. 302 НПК

Въз основа на съдебно психиатричната експертиза, изслушана в съдебното заседание, съдът е приел, че деецът е невменяем, поради което го оправдал с присъдата си за извършените от него престъпления по чл. 38, ал. 1 и чл. 383, ал. 2 НК. Присъдата е постановен а в нарушение на материален закон и при съществено нарушение на процесуалните правила.

Незаконосъобразно съдът е приел, че невменяемостта е обстоятелство изключващо вината. Невменяемостта, съгласно чл. 33, ал. 1 НК, е особено качество на субекта на деянието, което изключва изцяло неговата наказателна отговорност, а не само вината. Невменяемостта е пречка за възбуждането на наказателното производство или за продължаване на неговата висящност. Вината е задължителен елемент на престъплението и подлежи на установяване в двете основни фази на наказателното производство. Тя съставлява психическо отношение на дееца към резултата, но във всички случаи предполага годен субект на наказателния процес, т. е. вменяемо лице. изключващи вината са обстоятелствата, визирани в чл. 14, 15 и 16 НК. Те са приложими и подлежат на установяване само спрямо наказателно отговорни лица, но не и спрямо невменяеми. Поради даденото неправилно тълкуване на закона съдът незаконосъобразно се е позовал на чл. 302 НПК. Тази разпоредба намира приложение само при основанията изключващи вината, но и при тези изключващи наказателната отговорност – чл. 33 НК във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 5 НПК.

След като съдът макар и необосновано е приел, че деецът е невменяем, налице са били изискванията за прекратяване на наказателното производство. Наказателният процес е недопустим спрямо наказателно неотговорни лица. Той следва да бъде прекратен незабавно след констатиране на основанието, което не допуска неговото образуване или развитие. Целите на наказателния процес и на наказанието не могат да се реализират спрямо наказателно неотговорни лица, поради което спрямо такива лица не следва да се постановява присъда, дори и поправителна, каквато е в случая. Това се отнася както за лицата изпаднали в състояние на невменяемост, след деянието – чл. 21, ал. 1, т. 5 НПК, така и за лицата, които преди деянието и след него са били в такова състояние – чл. 33, ал. 1 НК.

Advertisements

~ от penallaw на септември 7, 2009.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: